Kan Fiskeridirektoratet garantere at det kun er sjøpattedyr som hører lyden av 1000-vis av pingere som holder konsert i Vestfjorden?

Eg har en liten sjark «Roxy» som eg bruker under lofotfiske og litt smått heime i Førde. Ellers jobber eg om bord på Ms Grotle.

Stig Seljeset, fisker på «Roxy»

I 2021 skulle myndighetene tvangsinnføre pingere på hele garnflåten i Lofoten fordi USA sier vi må det for verne sjøpattedyr fra å gå i garna. Men har direktoratet virkelig gjort jobben sin her? Har de virkelig prøvd ut pingerne skikkelig? Kan de garantere at det kun er sjøpattedyr som hører lyden av 1000-vis av pingere som holder konsert i Vestfjorden? Eller har direktoratet bare sagt at det ikke går utover fiskeriet fordi USA sier de fungerer?

Tanken er god, det er den, men så er det sånn at ingen andre fiskeri i verden kan sammenlignes Lofotfisket. Hvert år kommer båter i 1000 tall til Lofoten for å fiske skrei i to måneder. Skreien kommer hvert år fra havet og inn til kysten for og gyte. Ingen år er like og nei, det er ingen garanti for at torsken kommer på innersiden i Lofoten.

Men om vi tar utgangspunkt i de ti siste årene, så har det vært et svært godt fiske på innersiden under lofotsesongen. Er ikke det litt betenkelig at det året myndighetene tvinger på oss pingere for og skremme vekk sjøpattedyr, at skreien uteblir fra det området der det er krav om pingere? Kan det være pingerne som er grunnen til at skreien ikke kom inn i år? Pingere på garn er vel aldri blitt prøvd ut på en så stor skala som det vart under årets lofotfiske?

«Roxy» Foto: Jon Eirik Olsen

På yttersiden var det bra fiske i år, så for dem som har stor nok båt til det, så har det vært en grei sesong i år også. Men for oss med for små båter til å gå på yttersiden, så har ikke det vært en sesong vi kan se tilbake på med gode minner.

Har hørt rykter om et par stykker som ikke har fått fisk uansett hvor de har stått på yttersiden, båtene rundt dem har fått mye fisk, mens de har fått lite. De har hatt pingere på garna sine sjøl om de var på yttersiden.

Årets skrei tokt er over og resultatet ble som alle oss som har vært på innersida i år har opplevd, lite og liten torsk, for det meste kysttorsk, lite skrei. Men når det ligger 1000 vis av pingere i sjøen og lager lyd, er ikke det så rart at skreien ikke tør komme inn Vestfjorden.

Ja, eg vet at silda oppførte seg annerledes i år, gytt på plasser den ikke bruker, og ja skreien har nok stoppa litt opp i den. Kombinerer du det ned 1000 vis av pingerer i Vestfjorden, er det ikke så rart at skreien ikke tar turen inn.

Men fiskeridirektoratet, hva gjør vi nå? Har vi lært noe av årets pinger-forsøk? Har vi innsett at norsk lofotfiske ikke kan sammenlignes med fiske i USA? Har vi kanskje lært at vi må stå på egnebein og kanskje gjøre oss opp vår egne erfaringer før vi tvinger en hel yrkesgruppe til og ta i bruk noe som vi tror fungere?

Når det blir så lite fisk på innersiden som det var i år, blir det sånn at alle båtene jo har mer garn i sjøen enn det de har når det er godt med fisk. Da blir det trangt om plassen. Eg låg sjøl på Henningsvær Straumen fra 10. til 23. mars og trangt var det, men vi har et fantastisk verktøy vi kan bruke om det blir brukt rett.

Kystvaktsentralen, innmelding og utmelding av faststående bruk er i teorien ett av de beste hjelpemidlene vi har fått de siste ti årene. Hadde det bare blitt brukt skikkelig! Før ringte vi inn og meldte både inn og ut bruket, lastet ned filer som vi fikk tilsendt på e-post fra kystvaktsentralen for og få faststående bruk inn på kartmaskinen. Nå i nyere tid gjør vi alt på kart maskinen, høyreklikker på slepestreken og velger meld inn eller meld ut, kjempeenkelt skulle du tro.

Men heller ikke det fungerer som det er tiltenkt. Båter melder inn bruk før de kommer på feltet for og sikre seg plass. Båter lar være og melde inn bruk og båter lar være og melde ut når de er ferdig med sesongen osv.

Eg jobber som styrmann om bord på kystfiskebåten MS Grotle. Vi fisker to måneder i året med garn og ti måneder i året med autoline langs kysten. Uansett hvor vi er på kysten, kommer vi over bruk som ikke er innmeldt. Bruk som ikke står der, men er innmeldt. Bruk som står helt andre plasser, enn det er innmeldt.

Sånn som kystvaktsentralen er nå, fungerer ikke det sånn som tiltenkt. Hva med å restarte hele systemet? Kystvaktsentralen sletter alle innmeldinger som er innmeldt i hele Norge, og så får hver enkelt fisker melde inn bruket sitt på nytt?

Og for eksempel innføre:

Under lofotfiske blir innmeldinger slettet etter 36 timer om fisker ikke har meldt inn på nytt.

Ellers på året blir bruk som er innmeldt automatisk slettet etter en uke om fisker ikke har meldt inn ny dato. Alle som ligger og fisker på samme plass uke etter uke, har både tid og mulighet til enten å gå ned i båten og melde inn bruket på nytt, eller ringe inn til kystvaktsentralen og meld inn. Vi lever i 2021. Det er for meg litt utrolig at vi ikke har et bedre system enn det vi har nå. Hvis vi alle sammen gjør ting litt bedre, tar oss litt mer tid til inn og utmelding, blir ting så mye lettere for alle oss som fisker på kysten.