Det er flere grunner at kvotemeldingen er blitt så utskjelt. Den er detaljstyrt på enkelte områder, som i torskereguleringene,