Vi har passert 100 milliardene i eksportverdi, noe som bekrefter at satsingen på næringsrelevant kompetanse har gitt resultater.