Forpliktelsen følger EU og EØS-avtalens retningsvalg om å beskytte, bevare og forbedre naturen. Sirkulærøkonomien må virke funksjonelt, noe som betyr at forbruket av jomfruelig materialer og