Industritrålfisket er truet fordi myndighetene vil se all bifangst under ett, uten hensyn til hva bifangsten består av. Samlet bifangst i vekt under industritrålfisket skal ikke overstige 20 % av fangsten heter det nå.

Harald Østensjø Foto: Privat

Tidligere var det i industritrålfisket tillatt å ha bifangst av en rekke opplistede arter som ikke er kvoteregulerte, mens bifangst av de kvoteregulerte konsumfiskeartene torsk, hyse og sei kunne til sammen være inntil 20 % i vekt. Nå er forskriften endret til at det er tillatt å ha inntil 20 % bifangst i vekt av andre arter». Dette vil gjøre industritrålfisket ulønnsomt.

Industritrålfangstene leveres til fiskemelfabrikkene og bifangst til fiskemottakene i Egersund og Karmøy og er nærmest en garanti for fabrikkdrift gjennom hele året. Uten vil fabrikker og mottak måtte stenge ned i store deler av året, og fiskebåtene miste store inntekter.

En samlet fiskerinæring protesterer og mener det vil få store uheldige konsekvenser dersom ordlyden opprettholdes. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier på departements nettside at tillatt bifangst i industritrålfisket ikke blir endret. Statsråden har nå utsatt iverksettelsen av forskriften og se nærmere på ordlyden.

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 5. februar 2022.