– Arbeidsplasser i fiskemelindustrien og på industritrålerne trues

Rogaland Høyre mener at ordlyden i høstingsforskriften derfor må endres til slik den var senest i 2021. Noe annet finner Rogaland Høyre uakseptabelt.

Nå er forskriften endret til at det er tillatt å ha inntil 20 % bifangst i vekt av andre arter». Dette vil gjøre industritrålfisket ulønnsomt.
Nå er forskriften endret til at det er tillatt å ha inntil 20 % bifangst i vekt av andre arter». Dette vil gjøre industritrålfisket ulønnsomt.Foto: Kjartan Mæstad
Publisert 9. February 2022, kl. 06.01Oppdatert 9. February 2022, kl. 11.29