– Alle som sikrer helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien bør gis en kvotebonus

Stortinget må prioritere kvoter til helårige arbeidsplasser. Både de som jobber med villfisk og oppdrettsfisk.

Stortingsflertallet må legge rammer for fordeling av grunnrenta i fiske og oppdrett gjennom en bærekraftig forvaltning av fiske- og oppdrettstillatelsene til fellesskapets og kystsamfunnenes beste. Bildet er fra Myre fiskemottak.
Stortingsflertallet må legge rammer for fordeling av grunnrenta i fiske og oppdrett gjennom en bærekraftig forvaltning av fiske- og oppdrettstillatelsene til fellesskapets og kystsamfunnenes beste. Bildet er fra Myre fiskemottak.Foto: Ole Åsheim
Publisert 28. January 2022, kl. 09.56Oppdatert 28. January 2022, kl. 09.56