Alle kjenner bilmerket Toyota. Det betyr ikke at alle kjøper Toyota når de skal ha ny bil. Kjennskap er likevel en forutsetning for i det hele tatt