Det ble produsert to prosent mer sild, 165.000 tonn, i første halvår i år, sammenlignet med med første halvår i fjor. Verdien økte med 27 millioner kroner, til 1,8 milliarder kroner som er en økning på i overkant av en prosent, melder Sildelaget.

Polen, Litauen og Nigeria var de viktigste markedene for norsk sild i første halvår 2021.
Det varet stor usikkerhet knyttet til bortfallet av MSC-sertifikatet og en kvoteøkning på 24 prosent ved starten av året. Fasiten viser at prisene har holdt seg godt, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.