I mai eksporterte Norge sjømat for 8,3 milliarder kroner. Det er en økning på 484 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor, melder Norges sjømatråd torsdag. Dermed fortsetter trenden fra april med vekst for sjømateksporten.

Administrerende direktør i Sjømatrådet, Renate Larsen, sier at målt i verdi, er årets mai den tredje beste mai noensinne for norsk sjømateksport.

Optimistisk

- Laksen fortsetter veksten fra april, samtidig som vi har opplevd en eventyrlig økning i eksporten av snøkrabbe og kongekrabbe til USA og Asia. Selv om det fortsatt er noen utfordringer, er det grunn til å være forsiktige optimister på sjømateksportens vegne, sier hun i meldingen.

Hittil i år er det sendt ut sjømat fra Norge for 44,7 milliarder kroner, noe som er 0,3 prosent over samme periode i fjor.

Sjømaten har klart seg best

- Av de store norske eksportnæringene er det sjømaten som har klart seg best. Dette er en næring som skaper store verdier for Norge og som betyr mye for bosetting og vekst langs kysten og i distriktene. Derfor er det gledelig å se at eksportverdien har holdt seg på et høyt nivå i år, til tross for krevende tider, sier Larsen.

I koronakrisen er det flere som har spist sjømat hjemme, men nå som restaurantene i viktige markeder som Frankrike, Italia, Storbritannia og Portugal gradvis åpner opp igjen, håper Larsen på ytterligere etterspørselsvekst for norsk sjømat.

Vekst for fersk torsk

Volumveksten fortsatte for fersk torsk i mai. Sjømatrådet peker på at prisøkningen på fersk filet og hel torsk fra forrige måned, tyder på en økende etterspørsel i markedene.

Vi vet at mye av den ferske torsken som eksporteres til vårt største mottakerland Danmark blir re-eksportert til Frankrike. Dette markedet skiller seg ut med en sterk vekst i hjemmekonsum av fersk torsk både sammenlignet med samme tid i fjor og tidligere år, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Ned for fryst torsk

Verdien for fryst torsk falt i mai. Men det tror Brækkan vil snu etter hvert som Storbritannia åpnet mer opp. Store volum fryst torsk går nemlig til Fish and Chip-sektoren der.

- Storbritannia fortsetter den positive trenden, med økt filetimport fra Norge også i mai. Gjenåpningen i landet er godt i gang, og vi ser allerede en kraftig vekst i restaurantbesøkene, noe som vil kunne bidra til økt etterspørsel etter fryst torskefilet framover, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Sjømatrådets ferske eksporttall for mai viser en økning for saltfisk og klippfisk i både verdi og volum. Mens for tørrfisk viser tallene en verdinedgang for tørrfisk, men økning i volum.