Hittil i år er det eksportert sjømat for 84,7 milliarder kroner. Det er en økning på 7,9 milliarder eller 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det melder Norges sjømatråd i en pressemelding.

Av enkeltarter er det laks og makrell som har bidratt mest til verdiveksten hittil i år, men også kongekrabbe og snøkrabbe har notert seg for verdirekorder.

- En gradvis gjenåpning av markedene har gitt et løft i etterspørselen etter norsk sjømat. Fra et fall i eksporten i begynnelsen av året ser vi en voldsom vekst i tredje kvartal, sier administrerende direktør Renate Larsen i meldingen.

Tallenes tale så langt tyder på at 2021 blir nok et rekordår for sjømateksporten. Den gjeldende rekorden er fra 2019 og er på 107,2 milliarder kroner.

Vekst for fersk torsk

Norge eksporterte 55.800 tonn fersk torsk til en verdi av 2 milliarder kroner i årets første ni måneder. Dette er en økning i volum på 33 prosent sammenlignet med i fjor. Verdien økte med 9 prosent.

Delvis nedstengte hoteller, kantiner og restaurantsektor i skreisesongen og økt eksportvolum bidro til et betydelig prisfall på fersk torsk i første halvår.

Men kkt volum har altså kompensert for lavere priser.

Danmark, Polen og Nederland har vært de viktigste markedene for fersk, norsk torsk.

– I hver eneste måned siden februar har eksportvolumet av fersk hel torsk vært høyere enn i 2019 og 2020, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd i meldingen.

Størst volumvekst har vært for fersk filet, som har økt med 42 prosent, mens eksporten av fersk hel torsk har økt 33 prosent.

Verdinedgang for fryst torsk

Frem til og med september eksporterte Norge 57.600 tonn fryst torsk til en verdi av 2,3 milliarder kroner. Volumet økte med 9 prosent, men verdien falt med 6 prosent. Det tilsvarer 135 millioner kroner.

Kina, Storbritannia og Nederland var de viktigste markedene for fryst torsk.

For fryst hel torsk er volumet til Kina ned 2 prosent fra i fjor, mens volumet til Europa økte med 18 prosent i årets første ni måneder. En årsak til denne dreningen er at transportkostnadene på fryst sjømat til havs har økt kraftig i år.

Etter lave priser på fryst hel torsk i begynnelsen av 2021, har prisene økt i tredje kvartal og ligger nå høyere enn fjoråret.

September ga riktignok vekst i eksporten av fryst torsk. Det ble eksportert 4900 tonn fryst torsk, en økning på 46 prosent sammenlignet med september i fjor. Verdien var 198 millioner kroner, en økning på 57 millioner eller 41 prosent.