I en børsmelding fredag skriver Statt Torsk at utgivelsen av årsrapporten 2022 utsettes.

– Den forsinkede utgivelsen av årsrapporten for 2022 skyldes en devaluering av biomasse på cirka 47 millioner kroner per 31.12.2022, skriver torskeoppdrettsselskapet i børsmeldingen.

Statt Torsk skriver at devalueringen, altså nedskrivingen av verdien på biomassen, skyldes redusert prisoppnåelse fra 44 kroner per kilo (hel usløyd fisk) i fjerde kvartal til 36 kroner per kilo i første kvartal 2023, og redusert vekt av fisk grunnet slakteregimet i første halvår 2023.

– Vår prisoppnåelse i første kvartal 2023 kan forklares med et mislykket markedsbevissthet om oppdrettstorsk, og ineffektive salgsstrategier for deler av vår produksjon. Vi har til hensikt å revidere salgsstrategiene våre, skriver selskapet i børsmeldingen.

Klokken 10.20 var selskapets aksjekurs ned 38 prosent, ifølge Nordnet. Da var kursen på 0,53 kroner. Like før klokken 13 har aksjekursen stupt til 48,8 prosent ned (0,44 kroner).

Resultatene av årsrapporten for 2022, inkludert devalueringen, forventes å være negativ 83,5 millioner kroner. Inntektene i første kvartal var 36,6 millioner kroner, slaktet tonn 1 086 og solgt tonn 1 005, skriver Statt Torsk.

Selskapet skriver at årsrapporten senest leveres inn 11. mai, samme dato som for rapporten for første kvartal. Generalforsamlingen til selskapet blir avholdt 25. mai.

Selskapet har produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden i Selje kommune i Sogn og Fjordane.