I Nigeria står all fisk fra utlandet, inkludert tørrfisken, på en liste over produkter som ikke får tilgang til å veksle lokal valuta til offisiell kurs. Slik har det vært siden 2015, da oljeprisen falt og myndighetene innførte restriksjoner på internasjonal handel med dollar.

Dette innebærer at importører av norske fiskehoder ikke får tilgang til amerikanske dollar gjennom den nigerianske sentralbanken, men må skaffe seg valuta i et parallelt, «svart» markedet for å kunne holde handelen oppe. Kursen i det parallelle markedet har økt til stadig nye høyder.