Otto Gregussen trakk fram at høy toll er en barriere under innslaget om økt bearbeiding onsdag.

Han var medlem av Tvetårsutvalget, som kom med Tveiterås utvalgets rapport «grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien, som ble sluppet i mars i år.

Båtene på tilpasses

Gregussen mener det bør bli mulig å spesialisere seg på en fiskeart, ved at kvotene deles opp og at det må bli mulig å innrede båtene på en måte som passer til råstoffet.

– Lengdebegrensning på båtene må det også kunne gjøres noe med.