Verdien økte med 369 millioner kroner, eller 390 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Kina, Egypt og Nederland var de største markedene for norsk makrell i august.

Eksporten av makrell i august hadde en solid rekord både i verdi og volum. Den forrige verdirekorden for august kom i 2019 og var på 158 millioner kroner. Når det gjelder volum, var augustrekorden 15.000 tonn i 2001. Denne sesongen er det imidlertid en betydelig kvoteøkning.

– I år har det vært en rekordtidlig sesongstart. I de tre siste ukene har den norske flåten lagt ned en fabelaktig innsats, og det ble landet 147.000 tonn makrell i august. Den forrige rekorden var på 34.000 tonn fra 2002, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Økning for torsken

Norge eksporterte 2 500 tonn fersk torsk til en verdi av 94 millioner kroner i august. Det betyr at volumet økte med 16 prosent, mens verdien økte med 8 millioner kroner. Veksten fra august i fjor er på 10 prosent.

Danmark, Sverige og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i august.

Eksporten av fersk filet av torsk til Sverige har økt med 215 tonn hittil i år.

– Det er verdt å registrere at 21,5 tonn, eller 28 prosent, av eksporten av fersk torskefilet til Sverige i august var av oppdrettet torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd i meldingen.

21,5 tonn, eller 28 prosent, av eksporten av fersk torskefilet til Sverige i august var av oppdrettet torsk. Daglig leder Halvard Hovland ved Havlandet Marin Yngel i Florø er blant dem som satser på torskeoppdrett. Foto: Eivind Hauge/Havlandet Marin Yngel

Mer torsk til Tyskland

Et annet hvitfiskmarked som er i vekst, er Tyskland.

– Mye av Tysklands import av norsk torsk har vanligvis gått via Danmark, men de siste månedene har vi sett en kraftig vekst i direkteeksporten av fersk hel torsk til Tyskland. I løpet av de siste fire månedene er det eksportert over 1.150 tonn fersk hel torsk fra Norge til Tyskland. Dette er en økning på over 1.000 tonn sammenlignet med samme periode i fjor, sier Brækkan.

Norge eksporterte 3 500 tonn fryst torsk til en verdi av 142 millioner kroner i august.

Det er en reduksjon i volum på 1 prosent, mens verdien er på samme nivå som august i fjor.

Kina, Storbritannia og Nederland var de største markedene for fryst torsk fra Norge i august.

Vekst for kongekrabbe

Norge eksporterte 349 tonn kongekrabbe til en verdi av 155 millioner kroner i august. Det er en økning i volum på 1 prosent, mens verdien økte med 47 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Sør-Korea, Hongkong SAR og USA var de største markedene for norsk kongekrabbe i august.

Historisk er august en sterk måned for eksport av rød kongekrabbe, og august i år er intet unntak.

– Aldri før har eksportverdien av kongekrabbe for en enkeltmåned vært høyere enn i august i år. Det skyldes en fortsatt høy etterspørsel og gode priser på både levende og fryst kongekrabbe til våre viktigste markeder i Asia og Nord-Amerika, sier Josefine Voraa, skalldyransvarlig i Norges sjømatråd.

Hongkong SAR seiler opp som det største vekstmarkedet for levende rød kongekrabbe i august, med en økning på 40 millioner kroner, eller 632 prosent.

– Utfordrende logistikk til det kinesiske fastlandet medførte at større volumer med levende kongekrabbe ble eksportert direkte til Hongkong SAR, sier Voraa.

Levende kongekrabbe sto for 80 prosent av eksportvolumet og verdien i august. Det er en solid verdiøkning på 43 millioner kroner, eller 53 prosent, sammenliknet med august i fjor.

Snøkrabbe-kvoten er fisket opp

Det ble eksportert 33 tonn snøkrabbe til en verdi av 9 millioner kroner i august.

Det er en reduksjon i volum på 73 prosent.

Verdien falt med 11 millioner kroner, eller 54 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Sør-Korea, USA og Tyrkia var de største markedene for norsk snøkrabbe i august.

Årsaken til eksportnedgangen i august skyldes at norske fartøy fisket opp hele kvoten allerede i juli i år.

– I motsetning til i fjor, da det var en positiv utvikling i eksporten av snøkrabbe i andre halvår, har det i år vært godt fiske og sterk etterspørsel i første halvår, sier Josefine Voraa, skalldyransvarlig i Norges sjømatråd i meldingen.

I årets første åtte måneder er det eksportert snøkrabbe for i underkant av 809 millioner kroner, en økning på 208 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Nedgang for reker

Det ble eksportert 939 tonn reker til en verdi av 68 millioner kroner i august.

Det er en reduksjon i volum på 5 prosent.

Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Sverige, Storbritannia og Finland var de største markedene for norske reker i august.

Etter en utfordrende rekeeksport til Storbritannia i fjor som følge av koronapandemien er nå markedet i ferd med å bli normalisert.

– Gjenåpningen av hotell-, restaurant- og kantinesektoren har bidratt til at Storbritannia igjen er det nest største markedet for norske reker. I august økte verdien av rekeeksporten til Storbritannia med 4,2 millioner kroner, eller 70 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor, sier Josefine Voraa, skalldyransvarlig i Norges sjømatråd i meldingen.

Vekst for klippfisk

Norge eksporterte 6 900 tonn klippfisk til en verdi av 359 millioner kroner i august. Det er en økning i volum på 52 prosent, mens verdien økte med 141 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for norsk klippfisk i august.

– I august ble volumet av klippfisk av torsk til Portugal mer enn doblet, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det en økning i eksportvolum på nesten 800 tonn, eller 7 prosent. Eksportvolumet både i august og hittil i år er imidlertid noe lavere enn i 2019. Vi er likevel optimistiske når det gjelder utviklingen i markedet for klippfisk i Portugal fram mot jul, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.