Norges sjømatråd offentliggjør nå på morgenkvisten eksporttallene for fjoråret, og det er rekorder langs hele linja, både når det gjelder laks, ørret og annen sjømat.

Totalt eksporterte Norge 3 millioner tonn sjømat for nesten 121 milliarder kroner. Laks og ørret sto for 71 prosent av salget, målt i verdi.

Slik var sjømateksporten 2021 sammenlignet med året før:

  • Laks 81,4 milliarder kroner (+16 %)
  • Torsk 9,8 milliarder kroner (+2 %)
  • Makrell 5,9 milliarder kroner (+18 %)
  • Sild 4,2 milliarder kroner (+11 %)
  • Ørret 4 milliarder kroner (+5 %)
  • Sei 2,5 milliarder kroner (+7 %)

Den samlete verdien av sjømateksporten økte i fjor til tross for styrket kronekurs mot euro og dollar, noe som egentlig har ført til at eksportverdien målt i kroner ble lavere enn den ellers kunne vært.