Det ble eksportert 2 800 tonn reker til en verdi av 207 millioner kroner i første kvartal.

For reker var volumnedgangen på 3 prosent, og verdien falt med 11 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Det viser ferske eksporttall fra Norges sjømatråd.

De største mottakerne var Sverige, Storbritannia og Finland.

Sterk vekst for fryste, pillede reker

For årets tre første måneder har eksporten av reker vært preget av en sterk vekst av fryste, pillede reker til Storbritannia på 42 prosent i volum og 63 prosent i verdi sammenliknet med samme periode i fjor.

- Vi må tilbake til 2006 for å finne et høyere eksportvolum i første kvartal, men målt i verdi var eksporten i 2019 høyere som følge av høyere eksportpriser, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa, i en pressemelding.

Stor volumnedgang til Sverige

Til Sverige har det derimot vært en nedgang i eksporten på 16 prosent i volum og 21 prosent i volum. Årsaken til nedgangen i første kvartal er litt tregere salg på starten av året og nedgang i tilførselen av ferske skallreker som følge av lavere landinger i Norge, viser Sjømatrådet til.

I mars ble det eksportert 797 tonn reker til en verdi av 65 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 31 prosent, mens verdien falt med 22 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

Den store volumnedgangen på reker i mars skyldes en kraftig nedgang i eksporten av fryste pillede reker til Storbritannia på 57 prosent i volum.

- Sverige åpnet opp igjen 6. februar, og av marstallene ser vi at markedet nå er på vei tilbake med økning i eksporten av fryste pillede reker på 50 prosent. For ferske skallreker er det fremdeles mindre råstoff tilgjengelig. Det fører til en prisøkning på 32 prosent til 165 kroner per kilo og en nedgang i volum på 66 prosent, sier Norges sjømatråds manager i Sverige, Charlotte Rapp.