Bakgrunnen er at den norske flåten de siste årene har fisket makrell i britisk sone. I fjor ble 84 prosent av den norske makrellkvoten på 210.000 tonn fisket i britisk sone.