– Det er laks og ørret vi kan best, og omsetter per i dag. Laks har en unik standing i markedene, og