– Vi er veldig glade, fordi MSC er en miljøstandardorganisasjon, sier Gislason som kommentar til at det kan se ut som at torsk og hyse fisket innenfor 12 nautiske mil, får igjen MSC-godkjenningen.

– Vi ønsker at markedet etterspør bærekraftighet og at det fører til at overfiske i verdenshavet stanser og alle verdens fiskerier blir bedre til slutt. I den utviklingen er det veldig viktig at vi har samarbeid med de fiskerinasjonene som er antatt å være en av de beste i verden, sier Gisli Gislason, programdirektør for Nord-Atlanteren i MSC.