Minh Seafood Minh Van Duong

I Moss har innehaver Minh Van Duong startet et enkeltpersonforetak som skal drive med import og salg av sjømat og skalldyr.

Havblix AS

I Sandefjord er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive maritime tjenester. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Arild Brevik er styrets leder.

Johns Seafood Norway AS

I Kristiansand er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge fisk og skalldyr fra salgsvogn og alt som herved står i interesse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. John Magne Lindevik Salvesen er styrets leder og styremedlem er Chidapha Salvesen.

Strønegylta AS

I Lepsøy i Bjørnafjorden er det startet et selskap som skal selge varer og tjenester innen marinfisk og annet som sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Eivind Strønen er daglig leder og styreleder.