Paul Oma, daglig leder i Sildelaget, sier på sildelagets nettsider at han er glad for at praksisen kan fortsette.

Kjernen i saken er at Sjømat Norges mener informasjon fra auksjonene kun skal gjøres tilgjengelig for dem som deltar på den enkelte auksjon. De mener at Sildelagets praksis er uhjemlet og at den skader kjøperne.

– Dommen fra Bergen tingrett slår fast at Sildelaget, med utgangspunkt i Fiskesalgslagsloven og i sine forretningsregler, oppfyller de kravene myndighetene har tillagt salgslagene i norsk fiskerinæring og dermed må de avvise påstandene til Sjømat Norge, sier Oma, til sildelaget.no. Han påpeker at korrekt og lik informasjon til samme tid til alle relevante fiskere og kunder på Sildelagets auksjoner øker verdiskapningen av norsk fisk.

– Rundt 80 % av omsetningen i Sildelaget går gjennom auksjon. Det betyr at de kundene med best forutsetning for å kjøpe hver enkelt fangst kan få tilslaget i åpen konkurranse med de andre aktørene i auksjonen. Fiskerne får dermed rett markedspris for fisken sin, sier Oma