– Dessverre så har vi utfordringer knyttet til produktleveranser både på nye redningsflåter og reservedeler, sier Jan Eskil Hollen i en pressemelding fra Survitec.

Hollen er daglig leder for selskapet i Nord-Europa, og styreformann i Survitec Group Norway. Han spår at problemene vil få innvirkning for leveranser og service helt inn i 2023, men lover å holde kundene orientert.

Ikke gjennom Russland

Utfordringene setter det globale sikkerhetsselskapet og utstyrsleverandøren Survitec Group i sammenheng med korona, og ikke minst nedstengningene av fabrikker og havner i Kina. Der er det også mangel på konteinere, og økende kostnader på transport.

– Togtransport gjennom Russland er heller ikke aktuelt, sier Hollen i meldingen.

– Både vi og kundene må nok være forberedt på utfordrende tider en stund til.

Selskapet utvikler og selger redningsutstyr, overlevingsdrakter, livbåter, brannvernutstyr, og er etablert med servicestasjoner flere steder langs kysten i Norge.

Gode tall i Norge

Problemene til tross rapporterer selskapet om svært gode tall fra det norske markedet. I fjor ble den største servicestasjonen i Europa åpnet nettopp i Norge. Dette var snakk om en gjenreising av en stasjon som brant i Ålesund i 2020.

Nå står Bergen for tur, der en servicestasjon skal etableres i løpet av året.

Survitec trekker frem markedet rundt LNG-fartøy som en viktig satsing fremover.

– Vi har etablert oss som en av de store leverandørene av sikkerhetssystemer som muliggjør dekarbonisering av skipsfarten, såkalt dual fuel. Vi leverer løsninger som er avgjørende for at disse nye fremdriftssystemene kan brukes, sier han.