Det ble eksportert sjømat for 10,9 milliarder kroner i mars. Det er en økning i verdi på 13,5 prosent, eller 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med mars i fjor.

Nest beste resultat

I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 27,7 milliarder kroner. Det er en verdinedgang på 3 prosent, eller 742 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er likevel historiens nest beste resultat i et første kvartal, opplyser Sjømatrådet i en pressemelding torsdag.

Administrerende direktør, Renate Larsen, i Norges Sjømatråd Foto: Marius Fiskum

- Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i meldingen.

Både i januar og februar var det nedgang i eksportverdien, men dette snudde i mars. Historisk sett er det kun i oktober 2019 at eksportverdien har vært høyere i en enkeltmåned, opplyser Sjømatrådet.

Mye frossentorsk

Som Fiskeribladet omtaler i en egen sak, har det aldri vært eksportert så mye frossen torsk i en mars-måned som i år. Eksporttallene viser en betydelig økning både i verdi og volum.

For fersk torsk derimot, har eksportprisene falt i takt med landingsprisene i første kvartal.

- Dette har rammet skreien som opplever et fall i både volum og verdi sammenlignet med første kvartal i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd, i meldingen.

Men generelt er utviklingen for fersk torsk i mars, positiv:

  • Det ble eksportert 14 300 tonn fersk torsk til en verdi av 490 millioner kroner.
  • Det er en økning i volum på 76 prosent.
  • Verdien økte med 131 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

    Økning for klippfisk av sei
    Videre er eksportverdien for klippfisk av sei større enn klippfisk av torsk for første gang i et kvartal:

- Nedgang i volum og verdi for klippfisk av torsk bidrar mest til verdinedgangen totalt, mens klippfisk av sei øker både i verdi og volum, sier Brækkan.

Saltfiskprisene i første kvartal er lavere. Norge eksporterte 5 500 tonn saltfisk til en verdi av 245 millioner kroner i første kvartal.

Det er en nedgang i volum på 33 prosent.

Verdien falt med 260 millioner kroner, eller 51 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Portugal, Hellas og Spania var viktigste markeder for norsk saltfisk i første kvartal.

- Volumet til Portugal falt hele 2 000 tonn, eller 54 prosent, i første kvartal, og saltfiskprisene er fremdeles betydelig lavere enn på samme tid i fjor, sier Brækkan.

Denne trenden vises også på tallene for saltfiskeksporten i mars.

Volumvekst for tørrfisken

Når det gjelder tørrfisk, ser Sjømatrådet en vekst i volum for første kvartal på 6 prosent. Verdien falt, imidlertid.

- Tørrfiskeksporten til Italia ble i fjor kraftig redusert som følge av koronapandemien, mens tallene hittil i år viser at volumet er tilbake på 2019-nivå. Etter en antatt lagernedbygging i fjor ser det ut til at importørene nå igjen fyller opp lagrene sine. Nedstengninger av tradisjonelle salgskanaler for tørrfisk fortsetter imidlertid å legge en demper på konsumet, og vi forventer ingen stor vekst før nedstengningene oppheves, sier Norges sjømatråds sjømatutsending til Italia, Trym Eidem Gundersen.

I mars var det en økning i både verdi og volum for tørrfisk.