I 2021 eksporterte Norge 2300 tonn kongekrabbe til en verdi av 999 millioner kroner. Dette er en volumøkning på 12 prosent og en verdiøkning på 50 prosent sammenlignet med året før. Det kommer frem i en årsoppsummering fra Norges sjømatråd.

I fjor var det bortfall av kvote på rød kongekrabbe i Alaska kombinert med økt etterspørsel i Asia, USA og Europa.

Etterspørselen etter kongekrabbe ble dermed større enn tilførselen, og det har ført til eventyrlige priser. Eksportprisen for både levende og fryst kongekrabbe har økt fra 327 kroner per kilo i januar til 640 kroner per kilo i desember

Unner seg noe godt

Under koronapandemien har flere fått penger på bok og samtidig hatt et ønske om å unne seg noe ekstra godt.

Både i fjor og hittil i år har det vært størst vekst i eksporten av levende kongekrabbe til de asiatiske markedene, spesielt i første halvår.

- Mye av årsaken til det er at flere av markedene har kunnet holde restaurantene åpne. I tillegg er det en voksende middelklasse som etterspør premiumprodukter som kongekrabbe, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa, i meldingen.

Snøkrabbe slo gjennom

Eksporten av snøkrabbe i 2021 var på 4400 tonn til en verdi av 810 millioner kroner. Volumet var 78 prosent høyere enn i 2020. Verdien økte med 449 millioner kroner, eller 124 prosent, sammenlignet med 2020.

- 2021 var det året hvor den norske snøkrabben virkelig slo gjennom med økte kvoter, godt fiske samt sterk etterspørsel i hovedmarkedene USA og Japan. Da lagrene i USA gikk tom for snøkrabbe på våren, drev det både etterspørselen og de globale prisene opp, sier Voraa.

Allerede i juli var den norske kvoten fisket opp.

USA er blitt et viktig marked både for snøkrabbe og kongekrabbe, og er nå det største markedet for fryst kongekrabbe fra Norge.

Det er fire viktige bidrag til økte priser på fryst kongekrabbe og snøkrabbe i det amerikanske markedet.

  • Økt etterspørsel
  • Lavere kvoter i Alaska
  • Tomme lagre
  • Utfordringer i forsyningskjeden

Mye mer reker

Norge eksporterte 14.300 tonn reker i fjor til en verdi av 921 millioner kroner.

Volumet økte med 20 prosent fra 2020, og verdien med 2 prosent.

- På mange måter har det vært et utfordrende år for den norske rekenæringen med råstoffpriser som ikke er i balanse med markedsprisen, styrket norsk krone kombinert med økte kostnader ved transport og emballasje, sier Josefine Voraa i presemeldingen.

Høyere råstoffpriser førte til økte landinger av kaldtvannsreker fra Barentshavet. Det ga en kraftig volumvekst i rekeeksporten og økt eksport av industrireker til Island. I fjor ble det eksportert over 3000 tonn fryste råreker til Island.

Eksportprisen for vårt største rekeprodukt, fryste pillede reker, er under nivåene fra 2019 og 2020. I mars nådde eksportprisene et bunnivå, men siden den gang har etterspørselen og eksportprisene økt i takt med gjenåpningen i Europa.