– Allerede 13. november passerte sjømateksporten verdien for rekordåret 2022, på 151,4 milliarder kroner. I år kommer verdien til å ende på over 170 milliarder kroner, noe vi i stor grad kan takke den svake norske kronen for, uttaler administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, i en pressemelding.

Norge eksporterte sjømat for 16,7 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 158,2 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Laksen står for 70 prosent av eksporten, målt i verdi.

Christian Chramer er administrerende direktør i Norges sjømatråd Foto: Norges sjømatråd.

Den viktige handelsvalutaen euro styrket seg 14 prosent mot den norske kronen det siste året.

– Eksportverdien hittil i år er omtrent 20 milliarder kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Nesten to tredjedeler av denne verdiveksten kan tilskrives en svakere norsk krone, forklarer Chramer.

Pelagisk verdirekord

November ble en spesielt god måned for de pelagiske artene, der sild og makrell utgjør mesteparten av både volum og verdi, melder Sjømatrådet.

– I forrige måned eksporterte vi pelagisk fisk for totalt 1,6 milliarder kroner, noe som er verdirekord i en november måned. Dette skyldes i stor grad høye sildepriser og en sterk etterspørsel etter makrell i de viktige asiatiske markedene, sier Christian Chramer.

Økte volum for makrell

Også i forrige måned var det valutaeffekten som var den viktigste bidragsyteren til verdiøkningen, både for laks og all annen sjømat.

– I tillegg ga høyere priser og økt eksportvolum for blant annet makrell eksporten et verdimessig løft i november, sier Christian Chramer.

Norge eksporterte 48.448 tonn makrell til en verdi av 1,1 milliarder kroner i november.

Verdien økte med 513 millioner kroner, eller 86 prosent, sammenlignet med november i fjor Det er en vekst i volum på 57 prosent Sør-Korea, Kina og Japan var de største markedene for makrell i november

– Fordi makrellfisket kom sent i gang i år, var det forventet at eksporten ville nå en topp i oktober og november, mot september og oktober i fjor, skriver Sjømatrådet.

Sildenedgang

Norge eksporterte 25 950 tonn sild til en verdi av 492 millioner kroner i november. Verdien falt med 94 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med november i fjor Samtidig falt volumet med 42 prosent

Svakere sildefangst i oktober ga lavere eksport i november. Det ble landet 88 000 tonn norsk vårgytende sild (NVG) i oktober i år, mot 117 000 tonn i fjor. Det er en nedgang på 25 prosent, melder Sjømatrådet.

– Hittil i år er det landet 14 prosent mindre NVG-sild, noe som reflekterer kvotenedgangen som er på 15 prosent sammenlignet med fjoråret, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

I november var det prisrekord på de to største produktene, fryst filet uten skinn av NVG-sild og fryst rund NVG-sild, både i norske kroner, men også i euro. Da var snittprisen for filet uten skinn 20,27 NOK og 1,72 euro.

– Dette er henholdsvis 38 prosent og 21 prosent høyere enn tilsvarende priser i november i fjor. Bra etterspørsel i viktige filemarkeder, lavere fangster i høst, men også et kraftig kutt i kvoten til neste år sender prisene på flere produkter oppover, forklarer Johnsen.