Norge eksporterte sjømat, ikke bare oppdrettet fisk, for totalt 40,2 milliarder kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Tre sammenhengende år med eksportrekorder viser tydelig at norsk sjømat er ettertraktet ute i verden. Sjøl om vi nå ser en liten nedgang, må det ikke være tvil om at det går godt i sjømatnæringa. Den er fortsatt én av våre største og viktigste eksportnæringer, uttaler fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding fra Norges sjømatråd.