I en melding fra Fiskeridirektoratet, opplyses det tirsdag at Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse til 700 tonn for fartøy med kvotefaktor på 1,0 (ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere) og 980 tonn til fartøy med kvotefaktor på 1,4 (fabrikktrålere).

I samme melding minner Fiskeridirektoratet om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, viser direktoratet til.