Skarbøvika Dykkekompani AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive dykkervirksomhet, konsulenttjenester og delta i andre selskap som arbeider i det maritime miljø, sjøtransport, kjøp/salg av varer, samt utleie av utstyr i denne sammenheng. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder og daglig leder er Knut Richard Ness.

Wraltec AS

I Ålesund er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal selge konsulenttjenester til den maritime sektor og det som står i den forbindelse. Daglig leder og styremedlem er Johanna Therese Wreime og styreleder er Dag Alvik. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Størksen Fisk AS

I Lindesnes er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri og akvakultur og annet som i denne sammenhengen er naturlig. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Daglig leder er Bastian Størksen og styrets leder er Arnt Gaute Ubostad.

Fishing Adventure Hellesøy AS

I Hellesøy i Øygarden vest for Bergen, er det startet et nytt turistfiskeselskap som skal leie ut båter, leiligheter, service og guide fiskegjester. Salg av fiskeutstyr og det som naturlig hører inn under dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Peter Wächter er daglig leder og styreleder.