Kallevik Fiskeri AS

I Kopervik i Karmøy skal Håkon Kallevik drive fiskeri- og rederivirksomhet samt det som står i naturlig forbindelse med det. Han er både daglig leder og styrets leder. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Fidaqua Maritim AS

Det nye selskapet i Levanger skal drifte og utvikle marin teknologi anvendt hovedsakelig til å sikre privat og industriell båtferdsel. Selskapet skal også drive relatert forretningsvirksomhet innenfor den marine sektoren. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Ole Rogstad Jørstad er daglig leder og styrets leder. Styremedlemmer er Tormod Haugland og Stian skjelbred.

Hyra Sjø AS

Det nye aksjeselskapet i Nærøysund har som formål fremstilling/salg av fisk og andre produkter som naturlig faller sammen med dette. Eiendom, leie/eie og utleie. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Osvald Bakke er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Annfrid Beate Hopshaug og Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke er styremedlem.

Sværingen AS

Et nystartet aksjeselskap i Bjørnevatn i Sør-Varanger skal eie og drive fiskebåter og det som naturlig følge med det. Aksjekapitalen er på 75.000 kroner. Cato Andre Thomassen er daglig leder og styreleder. Styremedlemmer er Henry Morten Thomassen og Karl Ole Thomassen.