Fra og med 1. november gjelder følgende minstepris på torsk, ifølge Norges Råfisklag. Differansen i minstepris mellom stortorsk 6 kg+ og torsk 2,5-6 kg er fra og med. 15.2.21 redusert til 50 øre pr kg.

Sløyd u/hode - fersk

Størrelse

01.11 -

Over 6,0 kg 27.25 kr/kg
Over 2,5 kg 26.75 kr/kg
1,0-2,5 kg 25.50 kr/kg
Under 1,0 kg 22.75 kr/kg

Rund - fersk

Størrelse

01.11 -

Over 9,0 kg 18.17 kr/kg
Over 3,7 kg 17.83 kr/kg
1,5-3,7 kg 17.00 kr/kg
Under 1,5 kg 15.17 kr/kg

Levende - fersk

Størrelse

01.11 -

Over 2,0 kg 23.83 kr/kg
Under 2,0 kg 16.83 kr/kg
Under 1,0 kg 13.33 kr/kg
USPES 21.83 kr/kg

Sløyd u/hode - tørket

Størrelse

10.06 -

Over 0,6 kg 115.00 kr/kg
0,4-0,6 kg 115.00 kr/kg
0,2-0,4 kg 115.00 kr/kg

Presisering

Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer fremkommer minsteprisene for sløyd torsk med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd torsk uten hode med 0,787. For torsk som leveres sløyd uten hode og ørebein fremkommer minsteprisen for sløyd med hode ved å multiplisere med faktor 1,200.

Minsteprisen for den minste torskestørrelsen gjelder for torsk minst 44 cm lengste lengde og for eventuell lovlig fanget torsk under dette minstemål.