Fra og med i dag gjelder følgende minstepris på NVG-sild til konsum, ifølge Norges Sildesalgslag.

  • Gruppe 1 (over 350 gram): 5,97 kroner pr kilo
  • Gruppe 2 (300-348 gram): 5,91 kroner pr kilo
  • Gruppe 3 (200-299 gram): 5,61 kroner pr kilo
  • Gruppe 4 (125-199 gram): 4,03 kroner pr kilo
  • Gruppe 5 (under 125 gram): 4,03 kroner pr kilo
  • Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): 2 kroner pr kilo

Minsteprisene settes enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss 0,60 kroner pr kilo.