Ny togrute fra Narvik til Finland er en realitet, skriver Narvik Havn i en pressemelding. Narvik Havn KF, med støtte fra Nordland fylkeskommune, starter opp en ny regulær togrute mellom Narvik – Haparanda/Tornio – Narvik.

Ruten legger til rette for økt transport over Narvik havn og jernbane fra Nord-Norge til Nordkalotten, Baltikum, Europa og Asia. Godsruten er et viktig bidrag i fremtidens grønne bærekraftige logistikkløsning, skriver Narvik Havn i pressemeldingen.

Ruten vil ha oppstart i uke 17 i 2022, med avgang annenhver uke. Sentrale samarbeidspartnere er CargoNet og Nurminen Logistics.

Narvik er det største logistikknutepunktet for containere i Nord-Norge, hvor grønn og bærekraftig infrastruktur allerede er etablert. Derfor er et nytt og helhetlig jernbanetilbud mellom Narvik og Haparanda/Tornio, med faste ruter og god frekvens, helt naturlig, skriver Narvik Havn i pressemeldingen.

Godsruten åpner opp nye markeder og gir et bedre logistikktilbud til næringslivet i landsdelen og nordområdet for øvrig. Investeringer innen grønn industri og prioriterte vekstnæringer som fiskeri og mineraler forutsetter også videre utvikling av effektive og gode logistikkløsninger, enten det er på bane, vei eller sjø, skriver Narvik Havn.