Det skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

- Selv om de offisielle eksporttallene ikke kommer før om en uke, kan vi slå fast at norsk sjømateksport har nådd en ny historisk milepæl, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i meldingen.

Doblet verdi

På elleve år har sjømateksporten mer enn doblet seg, fra 50 milliarder kroner i 2010, til det som ved årets utgang ventelig blir langt over 110 milliarder kroner.

Renate Larsen trekker blant annet frem at sjømatnæringen har tilpasset seg nye kjøpsvaner som netthandel og hjemlevering som en grunn til at 2021 blir et nytt rekordår. En annen grunn er at mange har lært seg å lage sjømat hjemme på eget kjøkken under koronapandemien, mener Larsen.

Ny avtale

Laks, kongekrabbe, snøkrabbe, makrell og sild har alle opplevd solid vekst i 2021.

Så langt i 2021 har det vært en god vekst i viktige enkeltmarkeder som blant annet USA, Italia og Japan.

Fredag blir det også klart at Sjømatrådet har inngått en samarbeidsavtale med hekkeløperen Karsten Warholm.

Administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd, Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes. Foto: Norges Sjømatråd