Norge eksporterte sjømat for 12 milliarder kroner i november, ifølge en pressemelding fra Norges sjømatråd. Det er en økning på 2,6 milliarder kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 108,8 milliarder kroner.

Årsrekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner ble passert for en uke siden.

Økning for fersk torsk

Norge eksporterte 2600 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 125 millioner kroner i november. Volumet økte med 34 prosent og verdien med 35 prosent sammenlignet med november i fjor.

Danmark, Sverige og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i november. Veksten i eksporten av fersk filet til Sverige fortsetter, med en volumvekst på 72 prosent siste måned og en vekst hittil i år på 60 prosent, ifølge meldingen.

Fryst torsk i vekst

Norge eksporterte 8100 tonn fryst torsk til en verdi av 351 millioner kroner i november. Det er en økning i volum på 16 prosent. Verdien økte med 67 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Storbritannia, Polen og Kina var de største markedene for fryst torsk fra Norge i november.

For fryst hel torsk fortsetter dreiningen mot mer eksport til Europa, og mindre til Kina. Hele 77 prosent av eksporten av fryst hel torsk i november gikk til det europeiske markedet.

Sterk etterspørsel etter sild

Norge eksporterte 52.700 tonn sild til en verdi av 640 millioner kroner i november. Volumet falt med 2 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Verdien økte med 50 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Egypt, Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i november.

Den sterke etterspørselen etter norsk sild i markedene fortsetter. Dette kommer til uttrykk i solide priser på høye volum, skriver Sjømatrådet.

Kun en gang tidligere har gjennomsnittsprisen for sild vært høyere i en november måned enn i år. Det var i 2016, men da var kvoten bare 40 prosent av hva den er i dag. Snittprisen på hel fryst sild var 8,14 kroner i november mot 7,28 kroner i samme periode i fjor.

– Dette er en økning på 23 prosent, samtidig som kvoten i år økte med 24 prosent sammenlignet med i fjor, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen, i meldingen.

Nedgang for makrelleksporten

Norge eksporterte 43.100 tonn makrell til en verdi av 764 millioner kroner i november. Det er en nedgang i volum på 25 prosent sammenlignet med november i fjor.

Verdien falt med 165 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Sør-Korea, Japan og Kina var de største markedene for norsk makrell i november.

Med en rekordtidlig sesongstart og høye eksportvolum i august, september og oktober var det forventet at eksporten ville roe seg noe i november.