I en børsmelding mandag morgen melder torskeoppdretteren Norcod at det er gjort visse funn på enkelte fisk i et av anleggene deres, som kan tyde på at fisk kan bli gyteklar før den er planlagt slaktet.

Selskapet opplyser ikke klartekst hva disse funnene er, og tar en del forbehold i børsmeldingen:

«Certain findings have been made on simple individuals of the stock within the biomass at one of Norcod’s approved facilities which may indicate that parts of the biomass may evolve into mature for spawning within the remaining part of the planned period for harvesting», heter det i børsmeldingen.

Ifølge Norcod vurderer Fiskeridirektoratet å pålegge selskapet grep som innebærer tidligere utslakting.

– Fiskeridirektoratet har bedt Norcod om å gi komplementerende informasjon og selskapets syn på hvordan funnene best kan bli håndtert innenfor en miljømessig god ramme, skriver selskapet.

Selskapet melder at det vil svare på direktoratets forespørsel ved å undersøke og analysere ytterligere. Selskapet opplyser om at en potensiell utslakting vil påvirke selskapets estimerte biomasse.

– Vi har nettopp fått melding fra Fiskeridirektoratet. Når vi får fakta på plass og får flere detaljer, skal vi komme tilbake til dere, skriver administrerende direktør i Norcod, Christian Riber, i en epost til Fiskeribladet.