Norge eksporterte sjømat for 40,2 milliarder kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner, eller tre prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Laksen står for størsteparten av verdiene. Oppdrettsfisken stod alene for 73 prosent, eller 29,3 milliarder kroner.

Gi oss tips eller tilbakemelding

Lang rekke brutt

I februar hadde norsk sjømateksport hatt en tre år lang sammenhengende verdivekst, sammenlignet med samme måned året før. I mars ble denne rekken brutt. Da falt eksportverdien med 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Tre sammenhengende år med eksportrekorder viser tydelig at norsk sjømat er ettertraktet ute i verden. Sjøl om vi nå ser en liten nedgang, må det ikke være tvil om at det går godt i sjømatnæringa. Den er fortsatt én av våre største og viktigste eksportnæringer, uttaler fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding fra Norges sjømatråd.

Slik så eksporten ut

Laks: Oppdrettet atlantisk laks sto i første kvartal for 69 prosent av norsk sjømateksport.

– Verdien av lakseeksporten endte på 27,9 milliarder kroner, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til IntraFish.

Torsk: Alle kategorier torsk sto for 9 prosent av sjømateksporten. Det utgjør 3,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 3 prosent fra samme periode i fjor.

Første kvartal utgjør den viktigste torskesesongen. Lofotfisket inkluderer april.

– Husk at kvotene er redusert, sier Aandahl.

Torsken går som skrei, fersk, frossen, saltet, klippfisk og tørrfisk, for å nevne de viktigste kategoriene, pluss som oppdrettet.

Fersk oppdrettet torsk økte 6 prosent i volum, eller 180 tonn, til totalt 3.250 tonn. Eksportverdien økte med 23 prosent, til 180 millioner kroner.

– Målt i verdi sto oppdrettstorsk for 15 prosent av eksporten av fersk torsk i første kvartal, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i pressemeldingen.

Ørret: Oppdrettet stor regnbueørret (over 1,2 kilo) sto for 3,4 prosent av norsk sjømateksport i første kvartal. Verdien økte 25 prosent fra samme kvartal i fjor til 1,4 milliarder kroner.

Makrell: Eksporten av makrell falt med 15 prosent i første kvartal til 1,1 milliarder kroner. Det utgjør rundt 3 prosent av sjømateksporten. I volum eksporterte Norge nesten 47.000 tonn.

– Husk at også makrellkvotene er redusert, sier Aandahl.

Husk at også makrellkvotene er redusert, sier Aandahl.

Sild: Eksporten av sild falt med 11 prosent i første kvartal til 1,1 milliarder kroner.Det vil si rundt 3 prosent av sjømateksporten

Sei: Eksporten av sei falt med 18 prosent til rundt 1 milliard kroner. Det utgjør 3 prosent av sjømateksporten.

Andre arter: Dette er en sekkepost som utgjør 11 prosent av sjømateksporten. Det vil si 4,3 milliarder kroner.

Nedgang i landinger

Med nedgang i torskekvoten var landingene av fersk torsk i første kvartal betydelig lavere enn i fjor. Dette ga naturlig nok også utslag i lavere eksportvolum i første kvartal.

I de første tre månedene av året eksporterte Norge 18.454 tonn fersk torsk til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Verdien falt med 181 millioner kroner sammenliknet med første kvartal i fjor. Dette utgjør 13 prosent.

Volumet falt med 19 prosent. Det melder Norges sjømatråd i en pressemelding torsdag morgen.

I mars eksporterte Norge 7500 tonn fersk torsk til en verdi av 481 millioner kroner. Verdien falt med 160 millioner kroner, eller 25 prosent, mens volumet falt med 33 prosent, sammenliknet med mars i fjor.

Analytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd. Foto: Knut Aaserud

Tilbake til 2012-nivå

Eksportvolumet på fersk villtorsk gikk ned med 4400 tonn til totalt 15.200 tonn i første kvartal. Dette utgjør 22 prosent. Verdien falt med 18 prosent til 994 millioner kroner.

– Vi må tilbake til 2012 for å finne et lavere eksportvolum av fersk villtorsk i et første kvartal, uttaler sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd i en pressemelding.

For fersk oppdrettstorsk økte volumet med seks prosent, eller 180 tonn, til totalt 3250 tonn. Eksportverdien økte med 23 prosent, til 180 millioner kroner.

– Målt i verdi sto oppdrettstorsk for 15 prosent av eksporten av fersk torsk i første kvartal, forklarer Brækkan.

Størst verdivekst til Spania

Spania hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdi på 38 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor.

Eksportvolumet til Spania endte på 2523 tonn, noe som er 28 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

– Mens både villtorsk og oppdrettstorsk økte i volum til Spania i første kvartal, var det villtorsken som økte mest, med en volumvekst på 47 prosent, til totalt 1 530 tonn. Oppdrettstorsk utgjorde 40 prosent av eksportverdien av fersk torsk til Spania i første kvartal, uttaler Brækkan.

Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i første kvartal.

Skreirekord

For skreien sin del hadde den en rekordhøy eksportverdi i et enkeltkvartal. Skreien havnet 34 millioner kroner høyere enn forrige rekordkvartal som var første kvartal i 2020. I de første tre månedene eksporterte Norge 2080 tonn skrei til en verdi av 278 millioner kroner. Verdien økte med 14 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor.

I mars eksporterte Norge 1600 tonn skrei til en verdi av 102 millioner kroner. Verdien falt med seks millioner kroner, eller seks prosent, sammenliknet med mars i fjor. Volumet falt med sju prosent sammenliknet med mars i fjor.

For skreien var det Spania som hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdi på 36 millioner kroner, eller 66 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor.

Eksportvolumet til Spania endte på 1 452 tonn, noe som er 64 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

– Med en måned igjen av skreisesongen har vi allerede oppnådd er rekordhøyt eksportvolum for direkteeksport av skrei til Spania. Forrige rekord var i 2020, hvor eksportvolumet for hele skreisesongen endte på 1 280 tonn, forklarer Brækkan.

Volumet av skrei til Spania er rekordhøyt. Her losses skrei ved Sufi i Ramberg. Foto: Lena Knutli (arkiv)

Fall for fryst torsk til Kina

Norge eksporterte 18.583 tonn fryst torsk til en verdi av én milliard kroner i første kvartal. Verdien falt med 28 millioner kroner, eller tre prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor. Det er en vekst i volum på én prosent.

For fryst torsk er det Storbritannia som er Norges største marked med en økning i eksportvolum på 310 tonn i første kvartal, mens eksporten til Kina faller videre.

– Vi må tilbake til 2010 for å finne et første kvartal med et lavere eksportvolum til Kina, sier Brækkan.

Eksportvolumet til Kina endte på 4000 tonn, noe som er 1000 tonn lavere enn første kvartal i fjor.

Rekord for fryst torsk til Vietnam

Norge eksporterte 5500 tonn fryst torsk til en verdi av 320 millioner kroner i mars. Verdien økte med 15 millioner kroner, eller fem prosent, sammenliknet med mars i fjor. Volumet er uendret fra mars i fjor.

Vietnam var landet med størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdi på 140 millioner kroner, eller 262 prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor.

Eksportvolumet til Vietnam endte på 4 062 tonn, noe som er 262 prosent høyere enn første kvartal i fjor. Det er det høyeste eksportvolumet av fryst torsk til Vietnam noensinne i et enkelt kvartal.

Svakt for klippfisk

19.525 tonn klippfisk ble eksportert til en verdi av 1,2 milliarder kroner i første kvartal. Verdien falt med 170 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor. Volumet falt med ni prosent.

For mars eksporterte Norge 5100 tonn klippfisk til en verdi av 322 millioner kroner. Verdien falt med 111 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenliknet med mars i fjor. Volumet falt med 21 prosent.

Eksportvolumet for klippfisk av torsk økte én prosent, eller 60 tonn, til totalt 4 890 tonn i første kvartal. Eksportverdien økte 5 prosent, tilt 571 millioner kroner.

For klippfisk av sei falt volumet ti prosent, eller 1480 tonn, til totalt 12.860 tonn. Eksportverdien falt 23 prosent til 529 millioner kroner.

– Gjennomsnittlig eksportpris for klippfisk av sei endte på 41 kroner, noe som er det laveste siden første kvartal 2022. Klippfisk av sei har nå opplevd fallende priser de tre siste kvartalene, sier sjømatanalytikeren.

I Kinsasha i Afrika er det vanlig at klippfisk av ryggsei selges som småbiter i stedet for hele sider. Dette gjøres for at flere skal kunne kjøpe de, og for at folk skal kunne spare penger. Foto: Trond Kostveit (arkiv)

– Spenning

Portugal var landet med størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdi på 56 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 3459 tonn, noe som er 15 prosent høyere enn første kvartal i fjor. Av dette var 97 prosent klippfisk av torsk.

– Myndighetenes midlertidige momskutt på klippfisk og en rekke andre matvarer utløp ved nyttår, og det har vært spenning rundt hvordan dette ville påvirke dagligvareprisene og konsumet i 2024, uttaler Norges sjømatråds utsending til Portugal, Trond Rismo, i pressemeldingen.

Han venter nå i spenning på resultatene for påskesalget.

– Til tross for at økte eksportvolum i første kvartal gir grunn til optimisme, forventer vi likevel at høye priser kan påvirke konsumet. Samtidig har Portugals sentralbank oppjustert forventningene til den økonomiske utviklingen i 2024, noe som vil være positivt for etterspørselen etter klippfisk, forklarer Rismo.

Trond Rismo, Norges sjømatråd sin utsending i Portugal. Her fotografert i Tromsø. Foto: Mia Kanstad Kulseng (arkiv)

Verdivekst for saltfisk

Norge eksporterte 6697 tonn saltfisk til en verdi av 537 millioner kroner i første kvartal. Verdien økte med 42 millioner kroner, eller åtte prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor. Det er en vekst i volum på én prosent.

For mars eksporterte Norge 3100 tonn saltfisk til en verdi av 307 millioner kroner i mars. Verdien økte med 30 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenliknet med mars i fjor. Volumet falt med ti prosent sammenliknet med mars i fjor

Selv med kvotenedgang er eksportvolumet for saltfisk av torsk på samme nivå som i første kvartal i fjor.

En høyere andel stor torsk i årets landinger, som i stor grad går til salting, samt god etterspørsel ute i markedene bidrar positivt.

– Samtidig bidrar økte kapitalkostnader og høye råstoffpriser til usikkerhet for produsenter av både saltfisk og andre konvensjonelle produkter, sier Brækkan.

Portugal hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdi på 48 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 3547 tonn, noe som er tre. prosent lavere enn første kvartal i fjor.

Svakt kvartal for tørrfisk

I de første tre månedene eksporterte Norge 1062 tonn tørrfisk til en verdi av 274 millioner kroner i første kvartal. Verdien falt med seks millioner kroner, eller to prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor. Volumet falt med ti prosent.

De største markedene for tørrfisk i første kvartal var Italia, Kroatia og Nigeria.

I mars eksporterte Norge 239 tonn tørrfisk til en verdi av 58 millioner kroner. Verdien falt med 25 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenliknet med mars i fjor. Volumet falt med 25 prosent.