Karlsen Maritime

På Hitra er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive med mekanisk arbeid på båter, sveising, overhaling og reparasjoner. Innehaver er Jan Kristian Karlsen.

Romsdal Fisk AS

I Vågstranda i Vestnes kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive havfiske, fangst og alt som naturlig hører med til dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Tobias Solgaard som også er styremedlem. Johan Solgaard er styreleder og Isak Stianson Pedersen er styremedlem.

Vikanes Fiskeri AS

I Bømlo er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri og redervirksomhet samt annet som står i den forbindelse, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. I tillegg kommer konsulenttjenester, utleie av eiendom, og verksteddrift. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Roger Onarheim er styrets leder.

Moffen Fisk DA

I Trondheim er det startet et ansvarlig selskap med delt ansvar, som skal drive hav- og kystfiske. Daglig leder er Kim Myhre. Deltakere er Kim myhre og Aleksander Fossli Nymoen som hver ha en andel på 50 prosent.