Tidligere i november omtalte Fiskeribladet at det tradisjonsrike pelagiske familieselskapet Grøntvedt, tidligere Grøntvedt Pelagic, trolig var i brudd med lånebetingelser. Manglende avtale med EU var årsaken, ifølge selskapet. I kjernen av saken ligger et obligasjonslån på 600 millioner kroner.

Nå melder selskapet om at en av eierne, brønnbåt- og oppdrettsveteranen Helge Gåsø, har intensjon om å gå inn med store summer. Det skjer gjennom en emisjon på 175 millioner kroner. Gåsø har per dags dato en eierpost på 37,6 prosent gjennom selskapet Frøy Kapital.

Skyter inn penger

– Frøy Kapital har intensjon om å skyte inn 175 millioner kroner gjennom en aksjeemisjon i selskapet, skriver Grøntvedt i en børsmelding.

Gåsø gikk inn som medeier i august i fjor. Han hadde da fått flere milliarder kroner etter å ha solgt sine aksjer i lakseselskapet NTS til Salmar.

Mottak og foredling

Siden 1830 har familien Grøntvedt i Ørland kommune ytterst i Trondheimsfjorden drevet virksomhet knyttet til sild og makrell.

I dag har selskapet både mottak og foredlingsanlegg for fisk, samt et fryse- og kjølelager. I fjor omsatte konsernet for 1,33 milliarder kroner, og tjente 63 millioner kroner på driften, men i år har driften gått dårligere. I tredje kvartal leverer det minustall.

Ifølge Grøndtvedt har emisjonen flere betingelser. Selskapet må blant annet oppfylle krav om refinansiering av et obligasjonslån på 600 millioner kroner, som er tatt opp.

Selskapet skriver at pengene det nå vil hente inn vil brukes for å redusere gjeld og øke arbeidskapitalen i selskapet.

Grøntvedt Pelagic på Uthaug. Foto: Lena Knutli (arkiv)

Fra makrell til sild

Samtidig som meldingen om emisjonen er selskapet også kommet med sin rapport for tredje kvartal. Der skriver selskapet at det har:

  • Hatt et landet volum på 14.415 tonn fisk, mot 16.958 tonn i samme kvartal i fjor. Bakgrunnen for nedgangen forklarer Grøntvedt med valget om å produsere av sild i år, mot makrell i fjor.
  • Omsetningen var på 256,6 millioner kroner, mot 286,6 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Nedgangen blir forklart med lavere volum og byttet fra makrell til sild som prioritert art i perioden.
  • Selskapet fikk et driftsresultat på -36,05 millioner kroner, mot 30,69 millioner kroner i samme periode i fjor.
  • Økte råvarepriser, lavere landingsvolum og en «teknisk hendelse» ved Grøntvedt Nutri som ga produksjonsstopp er blant det som påvirker.
  • Resultat før skatt var på -74,69 millioner kroner i tredje kvartal, mot 2,5 millioner kroner i pluss i fjor.
  • Selskapets fiskefôravdeling har hatt høyere omsetning som følge av høyere priser på fiskeolje og måten råstoffet er håndtert internt.
  • Matsegmentet til Grøntvedt er påvirket at anchovetafisket i Sør-Amerika som sviktet i sommer, som har påvirket markedet stort.
  • Selskapet viser også til at pågående forhandlinger mellom Norge og EU om tariffsatser.