Etter dialog med kjøperorganisasjonene gjeninnføres den nå, melder Norges Råfisklag.

Følgende minstepriser gjelder fra og med 29. mai og inntil videre, men ikke lenger enn til 19. september:

Størrelse Minstepris (kr/kg)
Kveite, krokfanget minst 60 kg, under 2 meter lovlig fanget 40
Kveite, krokfanget 40-60 kg 50
Kveite, krokfanget 20-40 kg 60
Kveite, krokfanget under 20 kg, lovlig fanget 65
Kveite, øvrige redskaper minst 60 kg, under 2 meter lovlig fanget 25
Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg 40
Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg 43
Kveite, øvrige redskaper under 20 kg, lovlig fanget 48