Det sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen i en pressemelding i forbindelse med Sjømatrådets framlegging av eksporttallene for februar fredag.

Jan Eirik Johnsen, Sjømatrådet. Foto: Marius Fiskum/Norges sjømatråd

Han legger til:

– Det meldes at det aldri har vært solgt på høyere priser i yen til Japan enn nå. I Japan har prisbildet for makrell ut mot konsument vært stabilt over mange år, men nå er det signaler på at prisene løftes.

Makrell er et tradisjonsprodukt som står sterkt både i Japan og Sør-Korea og som fortsatt har en attraktiv pris sammenliknet med andre varer, viser Sjømatrådet til i meldingen.

– Dette gir en solid etterspørsel etter norsk makrell, framhever Johnsen.

I februar falt imidlertid eksporten av makrell markant til Kina sammenliknet med samme periode i fjor.

– Koronapandemien har skapt usikkerhet som gjør at mer av bearbeidingen av den norske makrellen som skal til Japan gjøres i Vietnam og i Japan. Utfordringene i makrelleksporten framover består i at Norge har dårligere markedsadgangsbetingelser enn konkurrerende leverandører. Dette gjelder i våre viktigste markeder Japan og Sør-Korea, men også i Kina, sier Jan Eirik Johnsen.

Mindre sild i februar

Norge eksporterte 27 412 tonn sild til en verdi av 408 millioner kroner i februar. Verdien økte med fem millioner kroner, men volumet falt med 20 prosent, melder Sjømatrådet.

I februar i år ble det landet rundt 56 000 tonn, mot 88 000 tonn i fjor.

– Samtidig ble det landet 40 000 tonn mer i januar i år enn i fjor. Været og en ringnotflåte som gikk etter lodde på Island har bidratt til at det ikke har vært fangstet mer sild i februar, sier Johnsen.

«Fortsatt drahjelp av valuta i noen markeder, tilgang til stor sild, som det har vært lite av, og stor etterspørsel i enkeltmarkeder har gitt tidenes høyeste priser på rundfryst NVG-sild, med en snittpris på 12,35 kroner. Det er godt over en krone høyere enn den forrige rekorden fra juni i fjor med 11,18 kroner. Så sent som i desember 2021 passerte prisen på rundfryst NVG-sild 10 kroner for første gang», skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

– Samtidig som det settes prisrekorder på enkeltprodukter, meldes det om utfordringer knyttet til både valuta og kredittforsikring i enkeltmarkeder, understreker Johnsen.