All norsk sjømat som eksporteres til land utenfor EU-området må utstyres med fysiske eksportsertifikater som blant annet sier hvor varen kommer fra, og er et bevist på at eksporten er godkjent av Mattilsynet.

Ordningen er gammeldags og tidkrevende, og Mattilsynet har nå satt i gang et større arbeid med å forenkle den.

Automatiseres

Målet er at 80 prosent av sertifikatene for fersk laks og ørret vil være automatiserte og delvis digitaliserte innen 2028.

– Videre har vi mål om at 50 prosent av sertifikatene for fersk laks og ørret skal være heldigitale innen 2028, sa Mattilsynets toppsjef Ingunn Midttun Godal under et arrangement hos NHO i mai.