Vi må helt tilbake til 2007 for å finne en aprilmåned der Norge har eksportert så lite sjømat som i år. Det ble eksportert 160.000 tonn sjømat i april, mens det i april 2007 ble eksportert 125.000 tonn.

– Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april. Det gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenliknet med samme måned i fjor, uttaler administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en pressemelding torsdag morgen.