Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 81,7 milliarder kroner – opp 29 prosent fra samme periode i fjor.

Konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech. Foto: Knut Åserud

Sjømatsalget økte med 2,1 milliarder kroner i juli, melder Norges sjømatråd onsdag morgen.

– Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste julimåneden for norsk sjømateksport. Juli var også den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech, i en pressemelding.

– Ikke sett så høye priser tidligere

Til tross for at eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til en knallsterk julimåned for norsk sjømateksport. Men det er ikke bare laksen som drar verdiene opp.

– For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere, forklarer Grønbech.

Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider påvirke utviklingen framover, viser han til. Høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst utfordrer sjømatnæringen nå, samtidig som at folk flest får svekket kjøpekraft.

– I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten framover, poengterer Grønbech.

Britene vil ha mer torsk

Sjømatrådet viser til at for tredje måned på rad er eksportprisene for klippfisk av både torsk og sei rekordhøye. I juli lå prisen på klippfisk av torsk på 107 kroner per kilo, mens prisen på klippfisk av sei var 46 kroner per kilo.

Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i juli.

Eksportprisen på fryst hel torsk øker videre, og var på 54,12 kroner i juli, ifølge de ferske tallene fra Sjømatrådet.

– Eksportvolumet av fryst torsk til Storbritannia økte med hele 62 prosent, til totalt 1200 tonn, med en eksportverdi på 80 millioner kroner. Storbritannia innførte nylig 35 prosent økning i tolltariffer på import av russisk fisk, noe som kan bidra til økt britisk etterspørsel etter norsk torsk i tiden framover, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Eivind Hestvik Brækkan.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.

Historisk høy pris på saltfisk

Som normalt var eksportvolumet av fersk torsk relativt lavt i juli, men fersk filet hadde en rekordhøy eksportpris på 114 kroner.

Danmark, Tyskland og Sverige var de største markedene for fersk torsk fra Norge i juli.

Også eksportprisen på saltfisk var historisk høy i juli måned.

– Eksportprisen for saltet hel torsk fortsetter å øke, og var for første gang over 75 kroner i en enkeltmåned, sier Brækkan i meldingen fra Sjømatrådet.

Eivind Hestvik Brækkan, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd. Foto: Knut Åserud/Norges sjømatråd

Selv om volumet av saltfisk til Portugal falt med 4 prosent i forrige måned, har likevel eksportvolumet økt med 46 prosent hittil i år.

For tørrfisk var det både volum- og verdinedgang i juli. Volumet falt med 46 prosent og verdien falt med 12 millioner kroner, sammenliknet med juli i fjor. Likevel fortsetter eksportprisen til Italia å øke, og var på 239 kroner kiloen sist måned.

Gode priser på nordsjøsild til konsum

For pelagisk sektor, er det verdt å merke seg at det har vært gode priser på nordsjøsild til konsum sist måned. Verdien økte med 7 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenliknet med juli i fjor.

Det ble eksportert 12.300 tonn sild til en verdi av 166 millioner kroner forrige måned.

Uten fri tilgang til britisk sone, ble det en tidlig start på fangstsesongen på nordsjøsilda for norske fiskere. Mye småsild er gått til mel- og olje. Ettersom en mindre andel har gått til konsum, har dette presset prisene opp. I juli var snittprisen på skinnfri filet 20,10 kroner per kilo, det er opp 26 prosent sammenliknet med juli 2021.

Når det gjelder nordsjøsilda og matjessesongen i år, viser Sjømatrådet til at nederlenderne fikk volumet de ønsket seg – til tross for en nedgang på 1100 tonn for perioden mai-juli.

– Årsaken til nedgangen skyldes mer sild på lager som følge av koronapandemiens innvirkning på matjessildsalget, oppsummerer Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd. Foto: Marius Fiskum/Norges sjømatråd

Verdi- og volumfall på makrell

For makrell var det både verdi- og volumfall i forrige måned, sammenliknet med juli i fjor. Volumet falt med 32 prosent, mens verdien falt med 23 millioner kroner, eller 14 prosent.

Som Fiskeribladet har omtalt, startet årets makrellfiske rekordtidlig – det skyldes at flåten har en stor kvote som skal landes, samtidig som at tilgangen til britisk sone er begrenset.

Sjømatrådet trekker fram Egypt som et voksende og viktig marked for sommermakrellen, samt sild.

Foruten Egypt, var Vietnam og Litauen de største markedene for norsk makrell i juli.

Tredobling på reker

For rekeeksporten har Sjømatrådet mer gledelige tall å melde om. Rekeeksporten ble nemlig tredoblet i juli, sammenliknet med juli 2021. Det ble eksportert 2 300 tonn reker til en verdi av 109 millioner kroner i juli – det er en økning i volum på 228 prosent. Og verdien – den økte med 52 millioner kroner, eller 92 prosent sammenliknet med juli i fjor.

Rekelandingene økte i juli – det gjorde også eksporten og verdien til gagns. Foto: Havfisk

Island, Sverige og Kina var de største markedene for norske reker i juli.

Både for kongekrabbe og snøkrabbe, falt både volum og verdi forrige måned.

For kongekrabben endte eksporten på 114 tonn til en verdi av 62 millioner kroner. Verdien falt med 55 millioner kroner, eller 47 prosent, sammenliknet med juli 2021.

USA, Hongkong SAR og Sør-Korea var de største markedene for norsk kongekrabbe i juli. Sjømatrådet trekker også fram at det har vært mer krevende å eksportere levende kongekrabber til de asiatiske markedene. Det skyldes koronarestriksjoner, utfordrende logistikk- og transportforhold, samt økt konkurranse.

For fryst kongekrabbe ble det kun eksportert 14 tonn i juli, en nedgang på over 80 prosent eller 65 tonn, fra juli i fjor.

Når det gjelder snøkrabbe, ble det eksportert 226 tonn i juli, til en verdi av 32 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 73 prosent, mens verdien falt med 168 millioner kroner, sammenliknet med juli 2021.

Snøkrabbeflåten var effektiv i år, og fisket ble avsluttet rekordtidlig. De store volumene ble eksportert tidligere i år.