– Dette er ingen god avtale for sjømat og våre muligheter til å bygge industri gjennom høyere bearbeiding av fisk- og sjømatprodukter. De