At Nærings- og fiskeridepartementet ikke definerer tang og tare som sjømat er ikke bare en begrepssak. Det handler også om mulighetene for eksport av tang og tare. Slik regelverket er i dag kan ikke Sjømatrådet promotere tang og tare siden det ikke er definert som sjømat, og dermed ikke en del av Sjømatrådets ansvarsområde.

Må endre raskt

– Norge har enorme tang- og tareressurser.