Det viser ferske eksporttall fra Norges sjømatråd som ble sluppet tirsdag.

I løpet av årets ni første måneder, ble det eksportert 1900 tonn kongekrabbe til en verdi av 789 millioner kroner – det er en volumøkning på 36 prosent fra samme periode i fjor. Verdien økte med 326 millioner kroner, eller 71 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Etterspørselen etter både levende og fryst kongekrabbe har aldri vært høyere, noe som vises både på økte eksportpriser og øke volumer. Eksportprisen på kongekrabbe er i dag det dobbelte av det den var for 20 år siden.

– Vært veldig hyggelig

Konsernsjef i Norway King Crab, Svein Ruud, fortalte til Fiskeribladet i starten av september, at de siden januar-februar i år har opplevd en eventyrlig prisvekst på det meste av skalldyr og sjømat. I tillegg pekte han på at fraktprisen var på vei ned og begynte å nærme seg tidligere nivå.

En periode opplevde Norway King Crab fraktpriser opp mot 130 kroner kiloet.

– Det er ekstreme kostnader vi har hatt for å bygge opp markedet igjen. Konkurransen om plass på fly har ikke vært like lett, men det ser lovende ut fremover. Hver dag er blitt bedre siden januar, sa Ruud.

Kongekrabbe-eksportør Svein Ruud opplever gode marginer i ett hett krabbemarked. Foto: Per Thrana

For tiden er det greit å være krabbeeksportør.

– Akkurat nå, og det siste året, har kongekrabbe vært veldig hyggelig å eksportere. Restauranter begynner å åpne igjen og vi ser en stor etterspørsel, sa Ruud.

Årsaken til prisveksten for kongekrabben, tror Ruud skyldes at folk er mer hjemme. Mange sparer penger på å ikke reise, noe som gjør at de gjerne unner seg noe ekstra godt eller bruker penger på å spiser ute.

Rekordpriser

Sør-Korea, Hongkong SAR og USA har vært de største mottagerne av norsk kongekrabbe.

– Rekordpriser på fryst kongekrabbe har ført til at mer av den norske kongekrabben er blitt prosessert og eksportert som fryst, forklarer Josefine Voraa, ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

For fryst kongekrabbe har det vært størst vekst til europeiske markeder og USA som følge av gjenåpningen av restaurantsektoren og økt salg av kongekrabbe i ferskvarediskene.

Josefine Voraa, ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd Foto: Jørn Mikael Hagen

For levende kongekrabbe har det vært størst vekst i de asiatiske markedene, med en økning i eksportverdien på 81 prosent, eller 175 millioner kroner.

Også i september økte verdien på kongekrabbe:

  • Det ble eksportert 205 tonn kongekrabbe til en verdi av 100 millioner kroner
  • Det er en reduksjon i volum på 18 prosent
  • Verdien økte med 22 millioner kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med september i fjor

Voraa peker på at nedgangen i volum i september skyldes først og fremst litt lavere fangstaktivitet og mindre eksport av levende kongekrabbe sammenlignet med september i fjor.

– For fryst kongekrabbe derimot økte volumet med 10 prosent og eksportprisen med 55 prosent, fra 362 kroner per kilo i september i fjor til 563 kroner per kilo i september i år, sier hun.

Spania var det største enkeltmarkedet for fryst kongekrabbe med 36 tonn til en verdi av 18 millioner.

Snøkrabbe for 810 millioner kroner

Eksporttallene for snøkrabbe hatt en eventyrlig vekst. I løpet av årets ni første måneder eksporterte Norge 4400 tonn snøkrabbe til en verdi av 810 millioner kroner. Det er en økning i volum på 138 prosent.

Verdien økte med 542 millioner kroner, eller 202 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Mindre havis og god tilgang på snøkrabbe gjorde at kvoten ble raskt unnagjort i år. Her fra snøkrabbebåten «Arctic Opilio». Foto: Privat

USA, Danmark og Japan har vært de største mottagerne av norsk snøkrabbe.

Sjømatrådet peker på at økte kvoter, godt fiske og sterk etterspørsel i det amerikanske og japanske markedet, har bidratt til en eventyrlig utvikling i snøkrabbeeksporten.

Kvoten ble fisket opp allerede i juli og åpnes ikke igjen før neste år.

– I USA førte koronapandemien til at mer snøkrabbe ble solgt og promotert i dagligvarehandelen, noe som viste seg å være svært populært hos amerikanske konsumenter og sendte både etterspørsel og priser i været, sier Voraa.

Den norske eksporten av snøkrabbe til USA har økt med 1311 tonn, eller 234 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har prisene økt med 15 prosent i samme periode, ifølge Sjømatrådet.