På kaia står driftsleder Lasse Brun ved Brimo Fiskeforedling, det nyoppstartede fiskemottaket på Reipå, og tar imot dagens fangst. Han pakker krabbene inn i plast og losser dem over på en