Fredag denne uka ble det kjent at Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler en kvote på 5125 tonn for rekebestanden i Skagerrak og Norskerenna. Det betyr en nedgang på hele 47 prosent. Men første periode i år viser godt fiske.

– Vi har eksportert mer reker på Sverige enn det som er vanlig i mai. For kokte reker ble det en vekst i kvantum på 58 prosent og det er høyere enn i fjor. Gjennom vinteren var rekeeksporten på Sverige variert, opplyser direktør Kjell-Arild Tøfte i Fiskehav.

Best fiske i Skagerrak

Ved utgangen av mai var det landet 2632 tonn reker i distriktet til Fiskehav og andelen for råreker er fortsatt på rundt 56 prosent.

– Verdien for kokte reker var på 121 millioner i de fem første månedene i sesongen, og det er en økning på fem millioner kroner i forhold til samme tid i fjor. Rårekene har en verdi på 21 millioner kroner og verdien for disse rekene var på 15 millioner kroner per 31. mai i fjor, opplyser Tøfte til Fiskeribladet.

– Rekefisket gir mest i Skagerrak som har en andel på 67 prosent. Vestover var det gode landinger i 2021, men det har blitt mindre etter den tid.

I markedet er det mer reker. Dermed ser det bra ut for salget, legger han til.

Administrerende direktør Kjell-Arild Tøfte i fiskesalgslaget i sør, Fiskehav. Foto: Nils Torsvik

Bedre rekefangster

Fiskesalg i Kristiansand fikk om lag 2,5 tonn kokte reker fra en tur til «Horisont» og «Galant». «Høvågtrål» har vært på verksted noen uker, men mannskapet på denne båten kan forhåpentlig gjenoppta rekefisket innen kort tid.

– Det tas bedre fangster enn på samme tid i fjor. Vi dekker behovet noen dager og noen ganger får vi for lite reker i forhold til etterspørselen. Vi har fått en del makrellfangster, men det er kommet inn lite fra dette fisket den senere tid og drivgarnfisket ga et par tonn til dagen i tidligere sesonger, opplyser daglig leder Allan Iversen ved Fiskesalg.

Normalt salg

Rekebåter fra Egersund-området har tatt fangster ut av Lista og Mandal, og «Vestavind» la til kai sist uke med 784 kilo reker for Fonn Egersund.

– Rekefisket pleier å være slakkere etter gytingen, men nå er det bedre enn for noen uker siden. Salget er normalt og rekene er populære i ferietiden, sier Torger Torgersen ved Fonn.

For tiden får Fonn solide fangster med sei. «Fiskebank», «Sille Marie» og «Hellevig» landet over 80 tonn sei fra en tur.

Hold deg oppdatert
Få varsler om det viktigste som skjer med Fiskeribladets app.

Tidkrevende makrellfiske

Mandal-fiskeren Karl Helge Seyffarth på «Solfuglen» har satset på drivgarnfisket siden 20. april og største fangst på 900 kilo ble tatt på den andre turen.

– Det nærmer seg slutten på dette fisket. Jeg har fått stor fisk på 400–500 gram i snitt, men nå biter makrellen på snøre. Garnfisket etter makrell er tidkrevende og det har vært varierende forhold ved land, forteller han.

Mandal-fiskeren Karl Helge Seyffarth på «Solfuglen» har satset på drivgarnfisket siden 20. april og største fangst på 900 kilo ble tatt på den andre turen. Foto: Roy Harbakk