Fra å være helt uten permanente lakseflyplasser har Nord-Norge i løpet av det siste halvåret plutselig fått to, Evenes og Bodø.

Men i Bodø er det «midlertidig» stopp etter bare to måneder, fra slutten av april til slutten av juni.

På grensen mellom Troms og Nordland ligger Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Der lanserte man ved utgangen av fjoråret storstilt satsing på laksefly til oversjøiske områder. Prosjektet måtte imidlertid gjøre midlertidig holdt i tre måneder i sommer på grunn av militær utbygging av flyplassen.