Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen hadde tirsdag et møte med den britiske ministeren med ansvar for fiskeri, George Eustice.

Temaene for det digitale møtet var handel med sjømat, nytt handelsregime for sjømat i forhandlingene om en frihandelsavtale og pågående forhandlinger om fiskeriforvaltning, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding onsdag.

- Gå opp stiene

– Storbritannia og Norge er to store fiskerinasjoner i Europa, og nå står vi begge utenfor EU. Som følge av dette må vi gå opp stiene for samarbeid mellom Storbritannia og Norge på sjømatområdet på nytt. I møtet påpekte jeg viktigheten av at vi finner løsninger som gagner begge landene, sier Ingebrigtsen.

I møte ble de enige om at det vil være nyttig å opprette en bilateral dialog hvor utfordringer for handelen med sjømat kan drøftes, opplyses det i meldingen.

Norge er for tiden i forhandlinger med Storbritannia om en ny frihandelsavtale.

Fiske i hverandres soner

Ministrene drøftet også de pågående forhandlingene mellom Storbritannia og Norge om ny en avtale om adgang til å fiske i hverandres soner og bytte av fiskekvoter.

I møtet fremhevet fiskeri- og sjømatministeren at Norge gjerne vil styrke dette samarbeidet gjennom en avtale om kvotebytte og soneadgang.

– Men jeg påpekte også at en slik avtale må være balansert og basert på tradisjonelle nivåer for soneadgang. Jeg er derfor glad for at vi ble enige om å fortsette forhandlingene med sikte på å finne en løsning, sier, Ingebrigtsen.